EN RU
Patarimai ir rekomendacijos
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Laužas turi būti tiekiamas išrūšiuotas pagal rūšis, grupes ir markes.
Negalima tiekti į laužą nurašytų neišardytų agregatų.

SAUGUMO IR APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai, laikantis atitinkamai
STB 2026 ir GOST 2787 standartų.

PRIĖMIMO SĄLYGOS

1. Laužo ir atliekų priėmimo tvarka vykdoma pagal STB 2026 ir GOST 2787 standarus.
2. Kokybės dokumentas (sertifikatas) turi būti pridėtas.

KONTROLĖS METODAI

Kontrolės metodai pagal GOST 2787, STB 2026, TU 078100-007-45413739-2005
ir TU BY 400074854.038-2009.

TRANSPORTAVIMAS IR SAUGOJIMAS

Laužas transportuojamas ir saugojamas atitinkamai pagal GOST 2787 ir STB 2026.